Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 61

Κανελονια 61
Συντεταγμένες: 475|435
Πόντοι: 9.746
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)