Χάρτης Κατάταξη

E028 Noriega

E028 Noriega
Συντεταγμένες: 437|474
Πόντοι: 9.646
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)