Χάρτης Κατάταξη

051|Gioda

051|Gioda
Συντεταγμένες: 435|477
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)