Χάρτης Κατάταξη

DownUnder6

DownUnder6
Συντεταγμένες: 554|543
Πόντοι: 9.978
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)