Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 62

Κανελονια 62
Συντεταγμένες: 482|435
Πόντοι: 9.596
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)