Χάρτης Κατάταξη

010

010
Συντεταγμένες: 492|431
Πόντοι: 3.876
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)