Χάρτης Κατάταξη

Frode Harald

Frode Harald
Συντεταγμένες: 500|571
Πόντοι: 7.582
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)