Χάρτης Κατάταξη

B003.

B003.
Συντεταγμένες: 430|501
Πόντοι: 7.799
Παίκτης: Tourb1nas
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)