Χάρτης Κατάταξη

D001 Noriega

D001 Noriega
Συντεταγμένες: 517|488
Πόντοι: 9.804
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)