Χάρτης Κατάταξη

17-k3nzo13

17-k3nzo13
Συντεταγμένες: 542|445
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Snatcher
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)