Χάρτης Κατάταξη

ΒΑΣΗ 1

ΒΑΣΗ 1
Συντεταγμένες: 568|501
Πόντοι: 9.699
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)