Χάρτης Κατάταξη

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Συντεταγμένες: 570|502
Πόντοι: 9.772
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)