Χάρτης Κατάταξη

C001 Noriega

C001 Noriega
Συντεταγμένες: 477|483
Πόντοι: 10.336
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)