Χάρτης Κατάταξη

033 Γιουβετσι

033 Γιουβετσι
Συντεταγμένες: 510|474
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Snatcher
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)