Χάρτης Κατάταξη

Β.009

Β.009
Συντεταγμένες: 453|449
Πόντοι: 10.140
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)