Χάρτης Κατάταξη

17. Χαλβάη

17. Χαλβάη
Συντεταγμένες: 465|486
Πόντοι: 10.252
Παίκτης: macug
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)