Χάρτης Κατάταξη

B004.

B004.
Συντεταγμένες: 429|498
Πόντοι: 7.151
Παίκτης: Tourb1nas
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)