Χάρτης Κατάταξη

ΑΝΣΕΛΜΟ

ΑΝΣΕΛΜΟ
Συντεταγμένες: 532|514
Πόντοι: 9.573
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)