Χάρτης Κατάταξη

005

005
Συντεταγμένες: 494|429
Πόντοι: 4.712
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)