Χάρτης Κατάταξη

Β.019

Β.019
Συντεταγμένες: 448|450
Πόντοι: 10.359
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)