Χάρτης Κατάταξη

012

012
Συντεταγμένες: 544|518
Πόντοι: 9.155
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)