Χάρτης Κατάταξη

069|Gioda

069|Gioda
Συντεταγμένες: 433|473
Πόντοι: 9.981
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)