Χάρτης Κατάταξη

Πρώτο Νεκροταφείο

Πρώτο Νεκροταφείο
Συντεταγμένες: 482|430
Πόντοι: 7.351
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)