Χάρτης Κατάταξη

Adrenaline

Adrenaline
Συντεταγμένες: 499|572
Πόντοι: 8.213
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)