Χάρτης Κατάταξη

004

004
Συντεταγμένες: 494|428
Πόντοι: 8.452
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)