Χάρτης Κατάταξη

067|Gioda

067|Gioda
Συντεταγμένες: 434|474
Πόντοι: 9.504
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)