Χάρτης Κατάταξη

014 West Block

014 West Block
Συντεταγμένες: 527|462
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: ΑΝΤΡΕΑΣ-13
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)