Χάρτης Κατάταξη

09. Κομης Μοντεχρηστο

09. Κομης Μοντεχρηστο
Συντεταγμένες: 515|493
Πόντοι: 9.747
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)