Χάρτης Κατάταξη

063|Gioda

063|Gioda
Συντεταγμένες: 435|474
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)