Χάρτης Κατάταξη

38.Lagertha

38.Lagertha
Συντεταγμένες: 458|458
Πόντοι: 6.595
Παίκτης: billmarin
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)