Χάρτης Κατάταξη

006

006
Συντεταγμένες: 495|431
Πόντοι: 5.257
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)