Χάρτης Κατάταξη

20. SuperB0Y

20. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 428|510
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)