Χάρτης Κατάταξη

35. SuperB0Y

35. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 428|513
Πόντοι: 6.274
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)