Χάρτης Κατάταξη

C.005 Mordor

C.005 Mordor
Συντεταγμένες: 545|445
Πόντοι: 4.753
Παίκτης: Snatcher
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)