Χάρτης Κατάταξη

CITY 02

CITY 02
Συντεταγμένες: 482|429
Πόντοι: 3.332
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)