Χάρτης Κατάταξη

41. SuperB0Y

41. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 430|505
Πόντοι: 7.054
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)