Χάρτης Κατάταξη

36. SuperB0Y

36. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 428|514
Πόντοι: 6.964
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)