Χάρτης Κατάταξη

106 Derex

106 Derex
Συντεταγμένες: 504|570
Πόντοι: 5.984
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)