Χάρτης Κατάταξη

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Συντεταγμένες: 570|503
Πόντοι: 9.037
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)