Χάρτης Κατάταξη

Α.042

Α.042
Συντεταγμένες: 485|461
Πόντοι: 10.311
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)