Χάρτης Κατάταξη

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 004

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 004
Συντεταγμένες: 519|430
Πόντοι: 9.750
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)