Χάρτης Κατάταξη

0139) Just Go To The Rim Noobs

0139) Just Go To The Rim Noobs
Συντεταγμένες: 514|571
Πόντοι: 8.420
Παίκτης: astatos87
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)