Χάρτης Κατάταξη

TSAKOS 0025

TSAKOS 0025
Συντεταγμένες: 569|519
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: tsakos33
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)