Χάρτης Κατάταξη

B029.

B029.
Συντεταγμένες: 429|494
Πόντοι: 4.496
Παίκτης: Tourb1nas
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)