Χάρτης Κατάταξη

004|Gioda

004|Gioda
Συντεταγμένες: 487|483
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)