Χάρτης Κατάταξη

002

002
Συντεταγμένες: 496|427
Πόντοι: 7.649
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)