Χάρτης Κατάταξη

Antrikos

Antrikos
Συντεταγμένες: 549|449
Πόντοι: 7.228
Παίκτης: PsychodogGR
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)