Χάρτης Κατάταξη

Β.017

Β.017
Συντεταγμένες: 452|447
Πόντοι: 10.087
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)