Χάρτης Κατάταξη

Solo

Solo
Συντεταγμένες: 511|512
Πόντοι: 9.908
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)