Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 52

Κανελονια 52
Συντεταγμένες: 481|429
Πόντοι: 8.668
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)